Monday, February 20, 2017

AEROPRESS CƠ ĐỘNG


Lý do Aeropress đượưa thích là vì tính cơ đng ca nó, nh, gn, d mang và khó b. Ngoài ra aeropress rt linh đng v kiu pha (Xuôi , ngược), đ xay (thô, mn), thi gian và c áp sut.

Nh vào đó, mi người s có 1 cách pha hay công thc cho riêng cho mình, điu mà các brewer khác không có được.  Aeropress còn ph biến đến ni trên thế gii có c gii riêng cho mình (World Aeropress Championship) vi rt rt nhiu công thc rt đa dngmi người có th tham kho nhé. 

1/ [Thiết kế]

Aeropress làm t nha BPA-free và rt bn, d mang đi du lch. Thiết kế này được ly cm hng t French Press, s dng mt piston đ ép cà phê chiết xut qua giy l(Paper filter) hoc kim lo(Stainless Steel). 

2/ [Thi gian]

1 phút 30 giây - 2 phút (Nếu xay mn), 2 phút - 3 phút (Nếu xay thô). Nguyên tc chung xay càng mn hoc cà phê rang càng đm thì tng thi gian chiết sut càng ngn li. Thông thường C s xay mc xay mn hơn V60 cho Aeropress (Medium - Fine) nhưng thi gian ngâm s ngn li (ngâm 1 phút 30 giây và ép 30 giây). Bn có th la chn thi gian pha phù hp tùy vào mc xay, đ rang đm hay nht.

Chiết sut và nhng yếu t cn nm

3/ [T Lệ] 

1/13 đến 1/16 (1g cà phê ly 13ml nước). Lưu ý, t l càng thp, cà phê s càng đm và ngược li.  T l ưa thích đi vi Aeropress là 1:15, hơi thp hơn 1:16 cho V60, mc đích đ tách cà phê có Body dày dn hơn. 


4/ [Nhi
t đ nước] 

87-96c (195-205f), nhit đ nướnh hưởng rt ln đến chiết sut, đc bit vi các dòng Immersion như Aeropress vì phi ngâm cà phê vi nước trong phn ln thi gian. Nhit đ ưa thích ca C cho Aeropress là  t 90 - 92  Nói chung, nhit đ càng cao, các cht hòa tan trong cà phê càng d được chiết sut ra, do đó vic la chn nhit đ s ph thuc vào đ rang đm hay nht, thi gian ngâm lâu hay nhanh. 


Nguồn: Hyper Coffee Roastery


5/ [Đ xay]  

5/ Đ xay:  

Đ xay cho Aeropress có th thô hay mn tùy theo mc đích pha. Thông thường nếu xay mn (Medium-fine), thi gian pha s nhanh hơn khong t 1'30s - 2'. Trong khi pha vi đ xay thô hơn (medium), thi gian ngâm s là 2'30 s và ép trong vòng 30s. 

Aeropress tương thích với nhiều mức xay
Nguồn: Barista Weapons

6/ [Đ rang] 

Light Medium 

Độ rang nhạt phù hợp với các kiểu pha thủ công
Nguồn: Hyper Coffee Roastery

Đ rang sáng s gi li được nhng đc tính t nhiên nht ca ht cà phê, th hin được câu chuyn ca vùng đt như khí hu, th nhưỡng, đ cao ... và s được th hin rõ khi pha bng kiu pha th công như Aeropress.

7/ [K
 Thut Pha]

Sau đây C s hướng dn kiu pha ngược ca Aeropress.  

T l: 1:15, 16g cà phê, 240 g  nước

Thi gian: ngâm 1 phút, Ép 30s

Đ xay: Hơi mn ( Medium-Fine)

Nhit đ nước: 91 c

Bướ1

Lp giy lc vào np

Lp giy lc vào npBước 2

S dng nước nóng đ làm ướgiy lc(Filter), bình cha (Brewer) và np. Vic này có chc năng làm cho giy lc khít np, loi b mùi giy và làm nóng server, brewer. 


Tráng giấy lọc và dụng cụ pha


Bướ3

Xay cà phê, cho vào AeropressXay cà phê, cho vào Aeropress

Bước 4

Đt Aeropress lên cân, phi chc chn Aeropress không b chênh.Bước 5

Cho cà phê vào, tare cân v 0. Đu tiên, cho vào  50g nước sôi đ ngâm (Lượng nước gp đôi lượng cà phê) và phi thm đu tt c bt cà phê. Thi  gian ngâm 30 giây. Mc đích ca vic ngâm là đ bt cà phê n (Bloom) và nh C02 ra.Bướ6

Thêm 190 ml nước sôi còn li trong vòng 15-20s. Dùng mung khuy nh 5 vòng đến 1 phút. Lưu ý, ch khuy nh trên b mt đ tt c các ht trên b mt ngm đu nước.Bước 7

Khi đng h đến 1’15 - 1'30s. Vn cht np, ép xung mt ít đ loi b phn không khí tha. Loại bỏ không khí thừa giúp ép xuống dễ cân bằng hơn
 

Bước 8

Lt ngược Aeropress li và ép vào server trong 30 s. Nếu thy ép d dàng, đ xay có th quá thô. Trong khi khó ép thì đ xay có th quá mn, ép ti khi nào nghe tiếng xì nghĩa là không còn nước đ ép.   Bước 9

Rót ra và thưởng thc
7/ [Ưu đim]

Aeropress nh gn, d mang theo, d pha, và khó b. Ngoài ra, có th th nghim nhiu công thc pha khác nhau vi nhng filter cht liu khác nhau (bng giy và thép không g như created the Disk and Disk Fine). Vic s dng filter bng kim loi s làm tăng đ đm (Body) ca cà phê.
Aeropress vi cách pha s dng áp sut s giúp làm ni bt các đc đim tinh tế ca các loi cà phê phc tp như Kenya, Ethiopia, Panama….


Bài viết bi C, mi thc mc, góp ý xin gi v baristaweapons@gmail.com và nh dn ngun khi chis s

 

Tham kho:

"Aeropress Brewing Guide - How To Make Aeropress Coffee". Bluebottlecoffee.com. N.p., 2017. Web. 21 Feb. 2017.

https://bluebottlecoffee.com/preparation-guides/pour-over

"A Beginner's Guide to Pour Over Coffee Brewing." Prima Coffee. N.p., n.d. Web. 07 Feb. 2017. https://prima-coffee.com/blog/a-beginners-guide-to-pour-over-coffee-brewing

 

 1 comment: