Friday, September 17, 2021

THE ULTIMATE GUIDE TO HANDCRAFTED BREWING ebook

THE ULTIMATE GUIDE TO HANDCRAFTED BREWING là 1 bí kíp xn sò được BW và Hyper biên son vi mong mun giúp c nhà hiu thêm v các dng c pha th công và t tay làm ra cho mình nhng ly cà phê ngon ti nhà.  

Thursday, July 1, 2021

ESPRESSO PROFILE (PHẦN 2:) CÁC BƯỚC DIALING

 phn 1, mi người đã nm cơ bn 3 khái nim trong vic Dialing, trong phn này  C s hướng dn mi người các bước to 1 Espresso profile cơ bn. Trưc khi đi sâu vào chi tiết, có 1 điu C cn lưu ý mi người,  đây C ch thc hin vic Dialing vi điu kin máy móc ph thông như máy pha Perla junior (Heat Xchange single Boiler) ca Astoria và máy xay Mazzer cơ Super Jolly vì không khuyến khích mi người ph thuc quá nhiu vào máy móc.

Wednesday, June 2, 2021

ESPRESSO PROFILE (PHẦN 1): CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Espresso Profiling / Dialing là 1 kh năng mà các Barista cn có đ hiu chnh cht lượng Espresso như mong mun. Đ to ra h sơ Espresso (recipe / profile) bn cn nm lòng 3 yếu t chính là Dry Dose (Lượng gram vào), Yield / Wet Dose (Lượng gram khi chiết sut) và Time (thi gian chiết sut), ngoài ra cũng cn có Kh năng quan sát, đánh giá quá trình chiết sut, kh năng th nếm và các gii pháp cơ bn khi chiết sut b Over hay Under. Bài viết s bao gm 2 phn, Phn 1: Các khái nim cơ bn. Phn 2: Hiu chnh, mi người có thc mc gì c đ li commnet bên dưới

Nắm rõ việc Dialing Espresso giúp Barista làm ra những shot Espresso ổn định
Nguồn: Loveramics Viện Nam 
 

Friday, March 5, 2021

LE NEZ DU CAFE VÀ CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ

B mùi hương Le Nez Du Cafe luôn được gii mê cà phê la chn đ luyn tp trau di kh năng th nếm, nhưng ít người biết được câu chuyn khi ngun, cách s dng cũng như lý thuyết liên quan đến b mùi này. Do đó hôm nay, C xin dch mt bài viết t Tp chí Roast Magazine, hi vng giúp mi người hiu rõ hơn v b dng c rt hay này.

Thursday, February 25, 2021

SỰ TIẾN HÓA CỦA BASKET

Có khi nào các bn gp trường hp có cn cà phê trong ly Espresso ca mình chưa. Ngày xưa hay được bo rng do ht quá mn nên vượt qua các l siêu nh ca Basket. Ln lên mi biết các l Basket được ct không đu vi kích thước ln nh khác nhau cũng gây ra hin tượng này. Không ch thế, l quá nh cũng gây nên hin tương b tt, làm cho thi gian chiết xut b chm. Mc dù nh, nhưng Basket cũng quan trng không kém tamper trong vic giúp các Barisa chiết xut n đnh tng Shot. Gn đây có nhiu bn hi C rng khác nhau gia IMS và VST, rng cái nào tt hơn. Tht ra khi được gn mác Precision Basket, thì sn phm nào cũng xn, vn đ là bn thích dùng cái nào hơn theo nim tin ca mình vì hình dáng, kích thước, khong cách các l. S khác nhau tùy theo mc đích ca nhà sn xut. Bài viết sau s gii thích các đim cn lưu ý khi s dng Basket và vì sao các Basket chuyên dng như IMS có giá thành cao như vy.