Monday, November 27, 2023

CÔNG THỨC ESPRESSO CHO CÀ RANG NHẠT


Trong tháng 11, BW có d
 hp tác vi công ty Quang Tân Hòa, nhà nhp khu máy pha Astoria và máy xay Compak nhm mang đến 1 ch đ thú v đó là [CÔNG THC PHA ESPRESSO CHO CÀ PHÊ RANG NHT]. Trong bài viết này, 4 h sơ đa dng được cho là phù hp vi cà rang nht ln lượt [OLD SCHOOL], [LONG PRE-INFUSION], [TURBO SHOT] và [HYPER SHOT] được pha vi s h tr ca 2 dòng máy khng là Storm FRC và máy xay PK 100. Ngoài ra còn đ cp đến nhng lưu ý khi pha cà phê rang nht. Hi vng bài viết này s giúp mi người pha ra được nhng shot Espresso như ý.

Link Video: https://www.youtube.com/watch?si=g0MCfEVNYbfS7YQS&v=8ALiRp6J76s&feature=youtu.be

 I. [CHUN B]

a. [THIT B - DNG C]

+ Máy pha Astoria Storm FRC

+ Máy xay Compak pk100

+ Cân đin t Tay nén (Tamper)

+ Cc phân b (Grooming tool)

b. [CÀ PHÊ]

[UTOPIA] t Hyper coffee roastery

+ Vùng trng: Antioquia, Colombia

+ Nhà sn xut: Elpidio Arboleda Tabares, trang tri La Soledad

+ Đ cao: 1992 m So vi mc nước bin

+ Ging: Caturra Chirozo 

+ Sơ chế: Ướt

+ Đ rang: Nht (Light - Medium)

+ Miêu t: Hương Hoa, V chua sáng ca Cam , ngt du Hnh Nhân, v đng du Trà Đen,  Ngt ngào, Đy đn và Dư v kéo dài.

II. [CÔNG THC]

a. [OLD SCHOOL]

Theo truyn thng, espresso được chiết sut theo t l 1:2 – 1:3 trong 20-30s. Khi chiết sut Espresso cho các ht rang nht, s dng t l 1:2 nếu bn mun nhn mnh v chua cao ca trái cây (thnh thong s gây ra s mt cân bng). Nếu mun v chua tr nên d chu và cân bng hơn thì bn nên s dng t l cà phê / Nước cao hơn khong 1:2.5 - 1:3. Hôm nay BW s th công thc t l 1:2.6 vi mc đích tách Espresso có v chua d chu và cân bng hơn.

Công thc pha thc tế:

     Đ xay: 140 Micron máy xay pk 100

     Nhit đ: 92  

     T l: 1:2.6 (In: 17g, Out: 43g)

     Thi gian: 28s  

ð  Kết qu: Shot Espresso nm trong thi gian tiêu chun có v chua sáng hơi cao ca chanh vàng, đng ca trà đen, béo mn tuy nhiên hơi đng và bám phn hu v. Do đó trái vi kỳ vng, dù ly t l nước nhiu hơn nhưng v chua vn cao, đng và b khô hu v

b. [OLD SCHOOL VI BƯỚC NGÂM DÀI]

Đ ci thin v chua, đng và cm giác khô chát, BW s th Profile ging ln pha đu tiên, tuy nhiên s kéo dài thi gian ngâm (Pre-Infusion) trong 10s vi 60% cn gt ca Storm (áp sut 4-5 bar).  Vi dòng chy nh nhàng s giúp các ht cà phê n đu trước giai đon chiết sut chính thc, giúp vic chiết sut các phn t hương v din ra hiu qu hơn.

Công thc pha thc tế:

     Đ xay: 160 Micron máy xay pk 100

     Nhit đ: 92  

     T l: 1:2.6 (In: 17g, Out: 43.6g)

     Pre-infusion: 10s áp sut 4-5 bar

     Thi gian: 26s

ð Kết qu: Shot Espresso này tht s n tượng vi v chua sáng nhưng không quá cao như profile đu tiên, đy đn, béo mn mang đến cm giác ging cam chín, v ngt rõ, s khô chát đã gim đi rt nhiu, ít đng và dư v ngt ngào.

STORM FRC rất hiệu quả trong việc trải nghiệm các hồ sơ pha đa dạng.
Nguồn: Quang Tân Hòa

c. [TURBO SHOT]

Tiếp theo s là 1 profile có tên gi Turbo shot vi công thc t l 1:2.6, thi gian chiết sut nhanh 15 giây vi áp sut va phi (5-6 bar). Trái vi Espresso truyn thng cn đ xay rt mn và áp sut pha 9 bar và thi gian dài đ làm ra 1 shot espresso có lp crema đp và hương v phong phú cùng Body tròn đy, v lý thuyết hương v mong mun ca Turbo shot s có Body siêu mng, v đng ít, v chua hơi cao, cùng vi v ngt nh hu v.

Công thc pha thc tế:

     Đ xay: 210 Micron máy xay pk 100

     Nhit đ: 92  

     Áp sut: 5 bar (60% Cn gt ca Storm)

     T l: 1:2.6 (In: 17g, Out: 44.4g)

     Thi gian: 15 s

ð Kết qu: Shot Espresso vi v chua sáng hơi cao, mt ít v mn liên tưng đến dâu tây, đng nh ht ph, Body khá mng. Tuy nhiên shot này hơi khó ung vì có hương thơm yếu và không cân bng do đ chua cao so vi phn còn li.  

d. [HYPER SHOT]

Tiếp theo BW s s dng 1 công thc [HYPER SHOT] rt d áp dng nếu điu kin máy pha và máy xay ca bn không thuc dng quá xn vi c xay đu hay tác đng được đến lượng nước hay áp sut khi chiết sut. Vi công thc này bn s xay thô và chiết sut vi áp sut đy đ (8-9 bar) trong thi gian ngn 15-17s vi t l 1:2.6 cho cà rang nht đ hn chế nhng nt tiêu cc như chua gt, đng, khô chát hu v. Thông thưng vi công thc này, tách Espresso mong mun s ch yếu có v chua sáng ca trái cây, cưng đ v chua tuy cao nhưng mau gim vì có v ngt và đng nh h tr, body mng, nh nhàng d chu. Có nhiu bn cm thy Profile này d ung vì cm giác ging vi pha Filter, nên BW thường hay gi vui đy là Espressso-Filter Profile. Mt lưu ý na cho nhng bn hay ám nh chuyn Under hay Over Extract thì dù chiết sut rt nhanh trong thi gian ngn nhưng TDS đo bng (Pal-Pocket) luôn nm trong khong 8%, nếu tình ra chiết sut thì được khong 21% (8 x 45g / 17g = 21,17%), không quá Under Extract như nhiu bn vn nghĩ.  

Công thc pha thc tế:

     Đ xay: 170 Micron máy xay pk 100

     Nhit đ: 92  

     T l: 1:2.6 (In: 17g, Out: 45.1g)

     Thi gian: 14s

ð Kết qu: Shot Espresso vi v chua sáng ca Chanh vàng, ít đng, ngt nh, Body mng, hương thơm yếu và hu v hơi ngn phù hp vi bn nào thích v chua trái cây ch yếu trong Espresso.

Máy xay PK 100 từ Compak
Nguồn: Quang Tân Hòa
 IV. [CÁC LƯU Ý KHI CHIT SUT ESPRESSO CÀ PHÊ RANG NHT]

1/ Đc thông tin trên bao bì

Thông thưng trên bao bì s gi ý nhng thông tin quan trng nh hưởng đến vic chiết sut như

+ Đ cao: các ht trng trên 1400m so vi mc nước bin (aslm) s có đ cng cao, mt đ dày và thiên hướng v chua sáng và phong phú.

+ Đ rang: Nhìn chung, ht rang sáng (Light đến Light-Medium) s cng, khó v, mt đ dày hơn ht rang đm, do đó các hp cht hương v trong ht rang nht s khó chiết sut và cn nhiu n lc hơn.

+ H sơ hương v tham kho: Cùng là rang nht, nhưng có nhng ht thiên v trái cây, hương hoa tươi sáng vi đ chua rt cao (Ethiopia, Kenya, Rwanda…), hay ht thiên v các nhóm ht ph hay đường nâu (Guatemala, Brazil, Vit Nam) vi v chua va phi. Ví d cùng đ rang nht nhưng cách chiết sut Espresso dành cho Ethiopia s rt khác Guatemala, ch yếu là do khác nhau v cường đ và tính phc tp ca v chua.

+ Ngày rang: Thi gian kh Co2 dành cho các ht rang nht thường s lâu hơn so vi đ rang đm. Lí do là vì khi rang nht, ht s có cu trúc “Đóng” vi ht ít n và mt đ dày đc, điu này khiến CO2 khó thoát ra và được gi li lâu hơn. Do đó, đ chiết sut Espresso hiu qu dành cho cà rang nht, bn cn thi gia degas dài hơn (tm 7-2 tun cho ht rang nht)

2/ Nhit đ

Như đã đ cp cà phê rang nht có đ cng và mt đ dày hơn rang đm nên s khó chiết sut hơn. Do đó cn s dng nhit đ cao hơn (94-95c) đ các hp cht hương v được chiết sut ra hiu qu. Tuy nhiên nếu Espresso có v chua gt khó chu, bn nên s dng nhit đ thp hơn đ v chua mm mi và d chu hơn.

CHIT XUT VÀ NHNG YU T CN NM

3/ Lượng cà phê va phi và đ xay không quá mn (Dose / Grind)

Nghe có v ngược đi nhưng bn có th th s dng Dose 17g thay vì 18-20g và xay thô mt chút, tt nhiên thi gian chiết sut s ngn hơn nhiu (khong 15-18 giây). Điu này s giúp nước d thm qua bánh cà phê và tt c các ht cà phê s được chiết sut hiu qu hơn vì kh năng b channeling thp. Tuy nhiên vi điu kin bn cn chun b 1 bánh cà phê chun chnh (như ly đ lượng cà phê, nén cân và đ lc, không có khe h trên b mt…) ngoài ra bn cũng có th s dng dng c h tr như Puck screen hay IMS shower đ tăng hiu qu.

4/ Áp sut hay lưu lượng nước (Pressue / Flow rate) Lượng nước hay áp sut trên b mt bánh nh nhàng (Đc bit trong giai đon ngâm hay Pre-infusion) giúp nước thm đu ht cà phê và chiết sut đy đ, hiu qu hơn. Mt s dòng máy hin đi như Storm s cho phép người dùng tác đng đến dòng chy chiết sut. Nếu máy có áp sut quá ln, bn có th s dng Puck Screen đt trên bt cà phê cũng s giúp làm gim ám lc nước trc tiếp lên bt cà phê giúp chiết sut hiu qu hơn.

ESPRESSO NÂNG CAO PHN 4 ÁP SUT NH HƯỞNG ĐN CHIT SUT NHƯ TH NÀO

5/ T l cà phê và nước  (Ratio)

Do trong cà phê rang nht có xu hướng đ chua cao (Đc bit các dòng có v chua và các nt tươi sáng như Kenya, Ethiopia), chiết sut vi t l 1:1 – 1:2 s có xu hướng chua hơi gt và thi thong s có v mn gây mt cân bng. T l nước cao hơn (1:2.5 chng hn) s giúp v chua mm mi, d chu hơn, ngoài ra, v mn hay cm giác khô chát cũng s gim đi giúp shot Espresso tr nên cân bng và d ung hơn.    

6/ Thi gian chiết sut

Nếu bn chiết sut Espresso vi các dòng máy pha truyn thng vi áp sut cao (Không tác đng đến áp sut, nhit đ…) thì li khuyên s là thi gian chiết sut không nên quá lâu vì cường đ ca v chua, đng s cao tuy nhiên khá khó chu, hơi bám và thường gây mt cân bng.

V. BONUS: LÀM GÌ KHI CÀ PHÊ B CHUA GT

1/ Gim nhit đ (88-90c): nhit đ thp hơn s giúp hn chế chiết sut phn t hương v, trong đó có v chua giúp tách Espresso cân bng hơn.

2/ Xay mn hơn: Giúp nước thm qua chm hơn đng thi kéo dài thi gian chiết sut, giúp các phn t hương v khác (Ngoài v chua) được chiết sut hiu qu hơn.

3/ Tăng t l nước vi cà phê (Chiết sut dài nước hơn): Bn có th s dng t l 1:2.5 – 1:3 thay vì 1:2 đ v chua d chu và cân bng hơn

Lưu ý, các profile này được đ sut da trên tri nghim cá nhân nên ch mang tính tham kho, BW s rt vui nếu bài viết giúp ích cho các bn trong vic tìm ra Profile pha Espresso phù hp, đc bit là cà phê rang nht, nếu có thc mc hay phn bin gì mi người đ comment bên dưới nhé.

Bài viết bi C và được h tr t hãng Astoria và Compak

Mi hình thc chia s, vui lòng ghi ngun trích dn t Barista weapons

Tham Kho

https://www.youtube.com/watch?v=6zDT2DpFb_E&ab_channel=TheRealSprometheus

https://coffeechronicler.com/allonge-vs-lungo-turbo-shot-sprover/]

https://www.brewcoffeehome.com/how-long-should-you-rest-coffee/


3 comments:

  1. Bài chia sẻ rất hay và sâu sắc. Cảm ơn tác giả.

    ReplyDelete
  2. Một vùng trời kiến thức mới anh ui! cảm ơn anh ạ

    ReplyDelete
  3. Nhiều profile mới lạ quá!

    ReplyDelete