Friday, March 17, 2017

ESPRESSO NÂNG CAO PHẦN 3: NHIỆT ĐỘ PHA VÀ CHIẾT XUẤTHi mi làm quen vi espresso, C nghĩ barista không cn hiu k v máy pha lm. Ch cn nm nhng vn đ cơ bn như ch s áp sut, nhit đ, bo trì, cách thc hot đng vv là đ. Nhưng khi được tiếp xúc vi nhiu loi máy pha hin đi, C thy vic hiu rõ cu to tng loi máy rt quan trng vì nó không ch giúp barista ly Espresso tt và n đnh mà còn có th thay đi hương v cà phê theo nhng h sơ áp sut (Pressure profile) khác nhau.

Có 2 vn đ rt quan trng mà Barista cn nm vng: Nhit đ pha (Brewing temp) và Áp sut (Pressure). Trong bài này chúng ta s đi tìm hiu v Brewing temp trước nhé.

 

1/ Nhit đ pha (Brewing temp)

Nhit đ pha rt quan trng vì nó nh hưởng nhiu đến hương v (Flavor)cường đ (Brew Strength), và dòng chy (Flow). Theo Rao, S (2008) nhit đ tiêu chun khong t 85 °c đến 95°c (185-205f).
• Nhi
t đ quá thp làm cho espresso chiết xut b Under vi v chua gt, hương v b nht và loãng (Flat và Watery).
Nhit đ quá cao làm cho espresso b over to ra v đng, chua gt, b chát và có v g.
Nhit đ cao cũng dn đến vic nhiu cht rn (Solids) trong cà phê được chiết xut dn đến t l TDS, Extraction yield, đ đm (Body) cao hơn và tc đ dòng chy chm hơn.  

2/ Nhit đ chiết xut (Extraction Temp)

Mt vn đ rt cơ bn, khi được hc v espresso, barista nào cũng biết Brewing temp là 88-92c, nhưng có bao gi my bn t hi nhit đ chiết xut (Extraction temp: nhit đ dòng chy sau khi ri group head) khi đến được tách là bao nhiêu không? Theo Illy, nếu Brewing temp là 92c, trong tách nhit đ này ch còn 70c thôi, ngc nhiên chưa? 

Cũng theo Rao, S nhiu barista b ám nh vi Brewing temp, nhưng li b qua Extraction temp vn là yếu t chính quyết đnh hương v Espresso khi ung. Nhưng ti sao Extraction temp li thp hơn Brewing Temp? rt đơn gin, khi bt đu chiết xut, bt cà phê, basket và tay pha s hp thu nhit t dòng chy và làm cho Extraction temp gim dn. Do đó, barista phi đm bo Extraction temp không b mt quá nhiu nhit nh hưởng đến cht lượng esrepsso.  

Các yếu t nh hưởng đến Extraction temp:
1. 
Brewing temp: Đây là yếu t chính nh hưởng đến Extraction temp. Hiê đơn gin nếu điu chnh Brewing temp cao thì Extraction temp s cao và ngược li. 
2. 
Nhit đ tay pha: Nếu tay pha b ngui có th làm gim đáng k Extraction temp, đ gi nóng tay pha, phi gim thiu ti đa thi gian tháo tay pha ra khi group trong quá trình Dose, Groom và tamp cà phê.
3. Nhi
t đ bt cà phê khi xay: Nếu bt cà phê xay ra b nóng (Do xay liên tc quá nhiu hoc xài máy xay kém) dn đến Extraction temp s nóng theo và Espresso s d b Over.

4. Lượng cà phê khi đong (Dosing): Trng lượng cà phê khi đong càng nhiu (ví d 22g), thì khi chiết xut, bt cà phê s hp thu nhit càng nhiu, làm cho Extraction temp gim xung. Do đó nếu quán xài basket ln vi nhiu lượng cà phê, vd 24g thì Brewing temp chnh phi cao hơn, vd 94-96c. Ngược li khi nếu basket ít cà phê, vd 17g, Brewing temp phi thp vd 90c đ đm bo Extration temp không quá nóng hay quá ngui.

5. Lượng nước. Càng nhiu nước đi qua b mt cà phê, Extraction temp càng cao.

3/ Kim soát Brewing temp

Có bao gi các bn thc mc ti sao có nhng máy pha giá siêu mc hay chưa? Ti nó đp hơn? Không phi đâu, nó mc hơn vì cu to bên trong được thiết kế đ làm mt nhim v duy nht là kim soát ti đa Brewing temp đy. 

Qun lý nhit đ trên máy pha nhiu ni hơi (Multi-boilers)

Nói cho đơn gin, cu to ca máy multi-boilers s có 1 boiler ln (Reservoir Boiler) dành cho vic đánh sa và ly nước sôi và 1 hoc nhiu boiler đc lp nh hơn dành riêng cho vic pha cà phê. Nếu được thiết kế chăm chút và có thêm b PID (proportional integral derivative : thiết b kim soát nhit đ)*, máy pha s có Brewing temp rt n đnh cho mi shot espresso. 
*B điu khin PID hot đng bng cách tinh chnh vic bt/tt b phn làm nóng (Heating elements) giúp barista kim soát ti đa nhit đ trong tng boiler.Cấu tạo của máy pha dual-boilers
Nguồn:talkcoffee

Tuy nhiên, cu to phc tp đng nghĩa vi giá s cao hơn. Do đó, các quán cà phê chú trng vào cht lượng cà phê rt chung dòng máy này. 
       Auriela II T3 với 3 boiler           

Demo Máy BFC Galileo TCI https://www.youtube.com/watch?v=WrDu5J8xoeg

* Tuy nhiên trên thc tế, kim soát tt Brewing temp không có nghĩa espresso pha ra s ngon hơn, mà ch giúp barista đt được s n đnh trong tng shot. Cht lượng ngon hay không còn tùy thuc vào rt nhiu yếu t như cht lượng cà phê, máy xay và thao tác ca các bn barista na.

+ Kim soát nhit đ trên máy pha Heat-Exchange (HX)

Nếu quán ca bn dng Second wave (Cân bng gia cht lượng cà phê vi li nhun) thì dòng máy Heat-Exchange (HX) vi duy nht 1 boiler ln dành cho tt tn tt các vic pha espresso, đánh sa và ly nước sôi là rt thích hp vì giá thành hp lý. Đây là dòng máy rt được ưa chung, nhng thương hiu quen thuc như Astoria, Nouva Simonelli, Rancilio, Rocket đu có nhng dòng máy HX. Vy HX hot đng như thế nào?

Theo, Rao, S, nước ngui s được bơm vào HX (1 boiler nh nm trong boiler chính, nơi mà nước ngui s hòa vi nước rt nóng sn có đ khi ra đến group head, nhit đ chiết xut s nm trong phm vi cho phép. Ngoài ra, máy HX s có 1 vòng tun hoàn(thermosyphon loop) gia boiler và group head, nhim v ca vòng lp này là gi nóng cho grouphead không b ngui và làm cho brewing temp ngui hơn nếu nó b tc li trong HX. Không hiu gì hết phi không? Đng lo, cái mà bn quan tâm đây là Brewing temp ca dòng máy HX s khó kim soát hơn dòng Multi-Boilers có PID vì ch xài 1 boiler cho tt c nhim v, nhưng bù li giá thành s r hơn nhiu. Tuy nhiên, như đã nói trên, s không n đnh trong nhit đ pha không phi là yếu t duy nht nh hưởng đến cht lượng cà phê, nếu biết xài thì các barista vn có th kim soát tt Brewing temp và pha ra 1 ly espresso cht lượng t máy HX đy.

Cấu tạo của máy E61
Nguồn: coffeetimeuk

Có nên gn PID cho HX?

Gn cũng được, nhưng theo C không cn thiết vì PID ch giúp kim soát nhit đ ca Boiler, trong khi nhit đ pha trong máy HX li ph thuc vào nhit đ nước trong boiler nh nm bên trong boiler ln, do đó vic điu chnh nhit đ Boiler ln s không nh hưởng nhiu đến nhit đ khi chiết xut. Vy làm sao đ kim soát nhit đ pha trên máy HX? Theo Rao, S có 2 cách:

Điu chnh áp sut (the pressurestat). Tùy theo mi máy b điu chnh áp sut s nm v trí khác nhau. Nói chung, áp sut cao thì nhit đ boiler s cao, dn đến Brewing temp cao và ngược li. Áp sut phi được điu chnh không quá cao (Dn đến Brewing temp quá nóng), nhưng cũng không quá thp nh hưởng đến áp sut vòi hơi. Ví d như áp sut va phi ca các máy pha Sài Gòn là 0.8-1 bar (nhit đ boiler s t 117-120c). Nếu chnh áp sut quá cao, ví d như 1.4 bar (nhit đ boiler s là 126.1c), áp sut vòi hơi s rt mnh và s nh hưởng ln đến vic đánh sa, nht là nếu xài ca nh th tích 350-450 ml.Pressuretat của máy Astoria


Nguồn: Home-barista

X nước: nhng dòng máy HX đòi hi barista nhiu n lc hơn trong vic x nước đ đt được Brewing temp mong mun, thao tác x nước này gi là Temperature Surfing. Theo Whole Latte Love, khi bt đu làm Espresso, vic đu tiên barista phi x nước vi 1 tay pha trng gn h vào group head. Quan sát dòng nước khi nhit đ sôi s git git không n đnh, x ti khi dòng chy bt đu n đnh và x thêm 5-6 giây na ri mi chiết xut espresso.Dòng nước giật giật 


Dòng nước ổn định

Source: Whole Latte Love

Tham kho cách x nước: https://www.youtube.com/watch?v=bHSFBM3cWHI&list=PLCnNWINYCCc97DkIwOdmNjc_xshy_R2C7&index=6

 

Ngay khi dng x, nước trong HX s li được đun nóng. Do đó barista phi chú ý khong thi gian dng sau khi x và lúc bt đu chiết xut, nói chung là sau khi x nên lp tay pha vào và chiết xut espresso lin là tt nht.

  

Nói tóm li, brewing temp có nh hưởng không nh đến cht lượng ca espresso. Vi nhng dòng máy multi-boilers, vic có th điu chnh nhit đ n đnh cho tng group giúp barista có th th nhiu Temperature Profile vi nhiu loi cà phê khác nhau, cho ra nhng flavour đa dng, nht là các loi cà phê đc sn (Speciatlty coffee) thường được rang không quá đm và không chu được brewing temp quá cao. Tuy nhiên còn 1 yếu t khác mà Barista có th đu chnh, đó là áp sut (Pressure Profile) cũng có nh hưởng đến hương v ca Espresso. Bài sau chúng ta s cùng tìm hiu v Pressure nhé.

 Bài viết bi C, mi thc mc, góp ý xin gi v baristaweapons@gmail.com và nh dn ngun khi chis s

Tham kho: 

"Brew Temperature and Its Effects on Espresso." Five Senses Coffee. N.p., 14 Dec. 2016. Web. 17 Mar 

Wholelattelovetv. "Quick Tip: HX Cooling Flush Technique." YouTube. YouTube, 22 May 2014 

Rao, S (2008), The Professional Barista's Handbook, An Expert's Guide to Preparing Espresso, Coffee, and Tea, United States of America Scott Rao Coffee Books                        


2 comments:

  1. Tìm đọc về PID cả ngày ko ra cuối cùng vào đây lại thấy. Cảm ơn page.

    ReplyDelete
  2. Chào ad, ad cho mình xin email/sđt liên hệ với ạ

    ReplyDelete