Tuesday, December 3, 2019

TAMPING DOES MATTER

Nén là 1 thao tác ph biến trong làm Espresso, tuy nhiên ít ai đ ý, tamping  là 1 cách đ pressure profiling khi tác đng lên lc cn dòng nước, và n cha trong đó là nhng vn đ nh hưởng đến chiết xut.

[1/ Ti sao phi nén cà phê ?]

Nhim v chính ca thao tác nén đó là loi b nhng khong không gian tha và làm cho bt cà phê trong basket cht hơn, to ra 1 lc cn đng đu ca b mt cà phê trước áp sut rt ln t máy pha giúp chiết xut đu hơn. Do đó các vn đ trong quá trình nén như quá cht hay không cân s nh hưởng rt ln đến chiết xut và hương v ca cà phê. 


[2/ Nén không cân]

Nén không cân cũng là vn đ quan trng Barista thường gp khi nén b mt cà phê b bên cao bên thp. Bến ít cà phê, dòng nước s chiết xut qua nhanh, dòng chy ln hơn và làm cho cà phê khu vc này b over. Trên thc tế, dù có làm k đến đâu thì kh năng Barista nén lch hay lc không đu là có th xy ra. Đ khc phc điu này mt s loi tamper được ci tiến như Palm Tamper, hay Depth Adjuster cho phép Barista điu chnh và c đnh được lc nén và b mt nén luôn cân giúp vic nén luôn luôn n đnh.


 Tamper được cải tiến giúp việc nén trở nên dễ dàng 
Từ trái qua: The Force tamper, Pesado 58.5, 
Pesado Depth Adjuster, Lens Palm Tamper

Depth Adjuster Tamper

[3/ Đường kính ca Tamper]

Mt yếu t rt quan trong na ca Tamper đó là đường kính khít vi basket. Nếu đường kính ca Tamper quá nh, ví d như 57 mm so vi 58 mm ca basket, thì khi nén s to ra đ h sát thành và hình thành nhng đường rãnh làm cho dòng nước chiết xut nhanh hơn. 

 Tamper Pesado có đường kình 58.5 mm


Hiện tượng Channeling khi đường kính Tamper nhỏ hơn Basket.
Nguồn: Pullman

       Tamper có đường kính tiêu chuẩn 58.4 mm 
             so với 58.7 mm của VST basket.
         Nguồn: Scott Rao
                           
    
Đường kính Tamper lớn giúp hạn chế
 Channeling, đặc biệt ở rìa Basket 

[4/ Gõ hay không gõ (Tapping)] 

Khi nén, nhiu bn có thao tác th tay pha xung bàn hoc gõ tamper vào thành tay pha đ làm rơi bt cà phê dính quanh thành xung. Điu này s làm hư tay pha và cc nén, đng thi nếu gõ/th quá mnh s làm h cà phê sát thành basket và gây ra nhng đường rãnh và làm dòng chy chiết xut qua nhanh hơn. Hạn chế gõ vào thành Basket
Nguồn: Barista Weapons
 5/ B mt Tamper 

Trên thc tế có rt nhiu b mt tamper Flat, ripple hay Convex, mi loi s nh hưởng đến chiết sut theo mc đích ca nhà sn xut. Ví d như Convex Tamper ca La Marzocco, b mt hơi li lên, mc đích làm cho b mt cà phê lõm xung, giúp nước đi vào trung tâm và hn chế Channeling xung quang thành Basket khi chiết xut. Tuy nhiên theo li khuyên ca C, đ đt được s n đnh cao nht khi nén thì ch nên dùng Flat Tamper, vi b mt phng đ to ra b mt cà phê cân nht có th.Bề mặt Tamper
Nguồn: The Force

Nén không khó, cái khó là nén n đnh cho tng Shot Espresso, đó là lí do ti sao ngày càng có nhiu ci tiến h tr vic Tamping, giúp cho cuc sng ca Barista đ khó khăn hơn nhiu.


Vi
ết bi C, Bài viết được tài tr bi Pesado 58.5.


Tham kh
o

1. Rao, S (2013), Espresso Extraction: Measurement and Mastery, United States of America Scott Rao Coffee Books

2. Rao, S (2008), The Professional Barista's Handbook, An Expert's Guide to Preparing Espresso, Coffee, and Tea, United States of America Scott Rao Coffee Books

  

 

  

No comments:

Post a Comment