Sunday, March 29, 2020

CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG CHIẾC TÁCH (PHẦN 2)


[HÌNH DNG BÊN TRONG]

Hương thơm cu thành t nhng cht hu cơ d bay hơi dưới dng phn t hương, thiết kế bên trong tách có th nh hưởng đến cách chúng ta cm nhn mùi hương bng cách tp trung hay phân tán mùi hương.

Nguồn: Loveramics Việt Nam

Ví d như ly Nutty, vi đường cong bên trong và ming ly bo li s giúp phn t hương tp trung li gia ly và giúp mũi d dàng nhn ra mùi hương. Trong khi đó dng ly thng hay ming ly m ra s phân tán mùi hương giúp mũi ngưởi được đa dng mùi hương. Vì sao phi đ ý đến nhng chi tiết này, vì trong cà phê có nhng ging có hương rt mnh, ví d như Ethiopia, Kenya, Rwanda và ít hương như Brazil, Guatemala Chúng ta có th dùng tách đ cân bng gia hương và v. Ví d, có th dùng ly Nutty giúp mi người nhn ra hương trong các ht Brazil d dàng hơn trong khi tách Floral s giúp người ung tn hưởng hương hoa và trái cây phc tp ca Kenya.

Ngoài ra khi ung vào ming bo ca tách Nutty s giúp cht lng tp trung vào lưỡi giúp cm nhn tt hơn đ chua và body trong cà phê điu này này phù hp vi ging cà phê có đ chua trái cây cao và Body yếu như Ethiopia. Trong khi tách Floral li phù hp vi các ging cà phê có Body dày như Brazil khi làm cho body mng hơn và tr nên cân bng.

1 đim cũng quan trng nhưng ít được đ ý đó là nếu ly có th [xoay] được trước khi ung s gii phóng mùi hương, các dng tách vi phn đáy bo tròn s cho tri nghim này. Đó là lý do ti sao C li thích ly Nutty đến vy.     

 

Mép ly mng hay dày cũng nh hưởng đến tiếp xúc gia cà phê và ming. Nguyên lý này s thy rõ nht trong th nếm Rượu vang. Trong nếm rượu mép ly rt quan trng, mép ly mng s tp trung cà phê vào lưỡi ca chúng ta giúp thích hp vi loi rượu có đ chua cao, trong khi đó mép ly dày s phân tán cht lng vào khoang ming, kiu này li phù hp vi loi cà phê có đ chua thp và có v ht hay sô cô la nhiu. Ngoài ra mép ly mng cũng to cm giác trang trng khi thưởng thc. Nhưng yếu t này có th ng dng hiu qu trong thưởng thc cà phê 
                    Nguồn: Williams - sonoma


[CHT LIU]

Mt yếu t khác cũng rt quan trng đó là cht liu tách: s, kim loi, Thy tinh 1 lp, 2 lp. Đây là các cht liu đ làm tách ph biến ch yếu liên quan đến kh năng gi nhit và s ám mùi.

Đu tiên là nhng tách bng kim loi được s dùng ti nhà hay đi du lch, đim mnh là khó b nhưng rt d b ám mùi kim loi vào cà phê, nếu b mt kim loi không được x lý tt. Nên thường C rt hn chế dùng cht liu kim loi trong vic th nếm hay pha cà phê (cà phê đá thì được).

Ly thy tinh 1 lp: Thi thong C thường dùng ly vang đ đ nếm cà phê, thiết kế bu đáy, thành cao vào ming ly nh giúp các phn t hương cà phê gi li trong ly nhiu và khi ngi chúng ta s cm nhn hương thơm rt rõ ràng, th tích ln và thy tinh mng giúp nhit đ mau ngui nên khi nếm cm giác cà phê s ngt và cân bng hơn. Tuy nhiên nhược đim ln nht ca ly vang là d b.

Ly thy tinh 2 lp: ưu đim gi nhit cc tt, nhưng đôi khi nóng quá cũng làm gim kh năng cm nhn hương v ca chúng ta và tt nhiên cũng rt d b.

Tách s: rt bn, gi nhit tt và đa dng v hình dng, màu sc giúp mi người có nhiu la chn trong vic thưởng thc cà phê.

 

[MÀU SC]

Theo Spence and Carvalho (2009), Khi nếm cà phê, màu sc ca tách s nh hưởng đến kh năng cm nhn hương v cà phê như màu hng s cho ta cm giác cà phê ngt hơn, màu xanh lá cà phê s chua hơn. Ngoài ra màu ti như đen, xanh dương đm cũng cho cm giác đng hơn. Nên tùy theo loi cà phê ca bn, ví d cà phê có v chua trái cây, hương hoa nhiu thì nên dùng tách màu sáng như vàng, hng, xanh Teal, xanh Mint hay ht có v đng ca socola thì chn màu tách Granite, Đen hay xanh Navy. 

Nguồn: Loveramics Việt Nam

[B MT và GÓC CNH]

Theo Spence and Carvalho (2009), Tách có kiu dáng góc cnh cho cm giác đng hơn trong khi tách dng tròn li ngt hơn, b mt nhám cũng cho cm giác nhám, hu v khô hơn b mt trơn điu này có th thy rõ khi so sánh tách Nutty vi nhng ly s trơn khác.

Bề mặt cũng ảnh hưởng đến sự cảm nhận hương vị cà phê 
Nguồn: Loveramics Việt Nam

No comments:

Post a Comment