Thursday, March 19, 2020

CÂU CHUYỆN VỀ NHỮNG CHIẾC TÁCH (PHẦN 1)


Mt điu mà C rt thích cà phê đó là s đa dng v tri nghim, và s am hiu v khoa hc n cha đng sau có th to ra nhng tri nghim thú v. Mt trong s đó là vic la chn các kiu tách, cht liu và màu sc khác nhau có th nh hưởng đến cách mà khách hàng tri nghim hương v như giúp cà phê cân bng hơn, nhiu hương thơm hơn, chua hơn hay body mng hơn. Trong bài này chúng ta s tìm hiu v công dng ca nhng chiếc tách nhé

 [HÌNH DÁNG và THIT K]

Trong phn kiu dáng ca tách, có nhiu vn đ đ đ cp như khong trng, đ nghiêng, chiu rng, kích thướcĐu tiên là khong trng (Headspace), phn khong không tính t b mt cà phê đến đnh, Headspace nhiu hay ít rt quan trng vì s quyết đnh vic đánh giá cường đ Hương Thơm. Ví d nếu tách Espresso có kích thước rt nh (70-100 ml), khong trng s không nhiu, điu này có nghĩa là gì? Đu tiên mũi ta không th sát b mt cà phê đ cm nhn mùi hương nhiu nht.
Tách Nutty 
 Nguồn: Loveramics Việt Nam
 Tách nên có đủ khoảng trống để cảm nhận mùi hương

Tiếp theo, các phn t hương s khó gi li trong tách và bay mt, c 2 yếu t này gii hn cách chúng ta cm nhn mùi hương. Và như đã đ cp trong nhng bài viết trước, mùi hương đóng vai trò rt quan trng trong vic cm nhn tng quan hương v trong cà phê. Nên thay vì dung tách nh đ nếm cà phê, các bn nên dùng tách có th tích ln hơn mt chút. C rt thích dùng tách Nutty ca Loveramics đ ung Drip hay Espresso vì khong trng va đ đ đưa mũi vào ngi và đường kính ca ming ly bo li giúp hn chế tht thoát các phn t hương.

[NHIT Đ]

Nói v Nhit đ - Đây là 1 yếu t rt quan trng trong nếm cà phê, vì khi còn nóng, lưỡi chúng ta s không nhy trong vic phát hin ra nhng v vn có trong cà phê như v chua, ngt nhưng khi ngui xung các v này s rõ hơn. Đây là lí do ti sao trong Cupping Protocol (2009), SCA khuyên nên đánh giá yếu t Flavour, Aftertaste nhit đ 71c (Sau khi rót nước vào chén t 8-10 phút) và Acidity, Body 60-70c và Sweetness dưới 38c vì nhit đ này các yếu trên s được đánh giá chính xác nht.      
Nguồn: Loveramics Việt Nam

Nhng yếu t nh hưởng đến kh năng gi nhit ca tách như Đ dày, Din tích ming ly và Lượng cà phê trong tách.

Đu tiên chúng ta s tìm hiu v “Thermal Mass” hay “Khi nhit là 1 thut ng quan trng trong vn đ gi nhit. Khi nhit càng ln thì s càng lâu mt nhit. Bn có thy quen không, trong thiết kết máy pha Espresso, cu to ca grouphead thường bng đng thau vi khi lượng rt nng và dày, điu này s giúp grouphead duy trì đ nóng lâu hơn. Nguyên lý này cũng được áp dng trong vic thiết kế Tách. Đu tiên là [Lượng cà phê trong tách], khi rót vào tách, rót càng đy thì s hình thành Khi nhit càng ln và duy trì nhit đ lâu hơn so vi ch rót mt ít.  

Tiếp theo, [Ly nng  Thành dày] s gi nóng lâu hơn thành mng, đ gii thích, khi mi rót cà phê, cht lng s truyn nhit vào tách, thành càng dày thì s truyn nhit càng nhiu, khi tách hp thu đ nhit thì tr thành 1 khi nhit ln và duy trì nhit đ nóng lâu hơn tách có thành mng.

Ngoài ra, [Din tích b mt cà phê] nh hay ln s nh hưởng đến kh năng gi nhit, nguyên tc chung, b mt càng ln càng mau mt nhit, điu này dn đến hương v cà phê cũng biến đi theo. Đ gii thích cho vic này khi din tích tiếp xúc gia b mt cà phê và không khí càng ln, không khí s hp thu nhiu nhit hơn, và làm cà phê mau ngui hơn. Bn s thy điu này đúng Khi tri nghim tách Nutty và Floral

Nutty                  Floral
Nguồn: Loveramics Việt Nam

Trong phn sau, Chúng ta s tiếp tc tìm hiu v các yếu t còn li ca Tách như hình dng bên trong, màu sc, cht liu, b mt và góc cnh và cách chúng nh hưởng đến vic thưởng thc cà phê như thế nào nhé.

Ch đ được viết bi C và tài tr b Loveramics Vit Nam

Tham Kho

1/ https://www.perfectdailygrind.com/2018/11/how-your-coffee-cup-makes-your-coffee-taste-better-or-worse/

2/ https://www.bruer.co/blogs/design/a-new-project-experiment?_pos=1&_sid=41a466271&_ss=r

3/ https://www.sambrinson.com/coffee/

4/ https://www.williams-sonoma.com/pages/guide-to-wine-glassware.html


2 comments: