Thursday, February 25, 2021

SỰ TIẾN HÓA CỦA BASKET

Có khi nào các bn gp trường hp có cn cà phê trong ly Espresso ca mình chưa. Ngày xưa hay được bo rng do ht quá mn nên vượt qua các l siêu nh ca Basket. Ln lên mi biết các l Basket được ct không đu vi kích thước ln nh khác nhau cũng gây ra hin tượng này. Không ch thế, l quá nh cũng gây nên hin tương b tt, làm cho thi gian chiết xut b chm. Mc dù nh, nhưng Basket cũng quan trng không kém tamper trong vic giúp các Barisa chiết xut n đnh tng Shot. Gn đây có nhiu bn hi C rng khác nhau gia IMS và VST, rng cái nào tt hơn. Tht ra khi được gn mác Precision Basket, thì sn phm nào cũng xn, vn đ là bn thích dùng cái nào hơn theo nim tin ca mình vì hình dáng, kích thước, khong cách các l. S khác nhau tùy theo mc đích ca nhà sn xut. Bài viết sau s gii thích các đim cn lưu ý khi s dng Basket và vì sao các Basket chuyên dng như IMS có giá thành cao như vy.

1/ KÍCH THƯỚC

khi dùng Basket, có nhiu loi kích thước cn cân nhc

a/ Đường Kính Vành Basket

Bn cn tìm hiu đường kính vành bên ngoài và bên trong ca basket. Điu s quan trong khi kết hp vi các Tamper có kích thước ln như 58.34, hay 58.5 mm. Nguyên tc chung, kích thước tamper càng ln s ti đa din tích tiếp xúc vi b mt cà phê giúp bt cà phê được nén cht hơn, đc bit là  phn rìa Basket, gim thiu vic b channeling. Tuy nhiên,  nhng dòng basket cũ (Hoc Single Basket), đường kính Basket s nh hơn nên khi nén bn s thy hơi cht, và nếu khi nén xong bn rút Tamper ra quá nhanh, s b hin tượng vacuum seal (Hút chân không) làm bt cà phê b hút lên theo làm b mt cà phê b nt và gây ra hin tương channeling khi chiết sut.

ESPRESSO NÂNG CAO PHN 1: CHANNELING NH HƯỞNG ĐN CHIT XUT NHƯ TH NÀO?

b/ Đường Kính Khu Vc Chiết Xut

Kích thước khu vc chiết xut ln s tương ng vi s lượng l nhiu hơn và khong cách gia các l s xa hơn. Nếu đ ý, bn s thy Pesado IMS có các l nhiu hơn và m rng ra sát thành basket, điu này làm tăng din tích chiết xut giúp dòng nước chiết xut d dàng hơn và gim nh hưởng ca l b tc so ht siêu mn. Trong trường hp bn chưa biết Basket Pesado IMS có đường kính khu vc l chiết xut là 49 mm, khong cách gia 2 l là 1.73 mm


c/ Kích Thước Và Hình Dáng L

Theo anh Andrea – người sáng lp Pesado 58.5, kích thước l basket ca Pesado IMS là 0.3 mm, được ct Laze đc lp tng l theo 2 chiu t trên xung và t dưới lên nên s đm bo được đ chính xác và đng đu v kích thước cũng như khong cách. Trong khi đó, các basket đi cũ được dp 1 ln nên kích thước l và khong cách s không đu nhau. Các l kích thước ln s đ các ht mn lt qua rơi vào tách trong khi các l nh s b ht mn làm nght dn đến thi gian chiết sut b kéo dài. Mt khác, do dp 1 ln nên  các Basket thường, các l  rìa s không có l hoc hình dng l b biến dng

Hình dáng l

L ca Pesado IMS có hình nón (Cone shape), tương t các dripper hình nón như V60 giúp chiết xut hiu qu hơn và gim thiu kh năng b tt do ht mn.  


 

           So sánh Lỗ chiết suất giữa Basket của Rocket và IMS

d/ Đ cao ca thành Basket

Thông tin này s quan trng khi mi người s dng các tay pha ca các dòng máy đi cũ vì có th Precision Basket s không va. Ví d Pesado có Basket cao 24.5 mm, 26.5 mm tương ng vi 18g, 20g s thích hp vi hu hết các dòng tay pha hin nay. Nhưng vi 28.5mm (22g) thì s không va tay pha có vòi. Nếu mun s dng Basket ln, mi người nên s dng tay pha naked / Bottomless (Không đáy)


2/ THÀNH BASKET THNG HAY BO VÀO

Vi các dòng Basket đi cũ do phn đáy bo vào nên dòng nước s mt thêm 1 khong thi gian đ vào trung tâm trước khi chiết sut ra ly. Trong khi vi Precision basket vi thành thng (hay vuông góc hơn  phn đáy) s giúp dòng nước  sau khi thm đu qua bt cà phê d chiết xut ra ly hơn do gp ít lc cn hơn. Điu này có cùng nguyên lý vi vic bn s dung tay pha có vòi hay không đáy. Khi C làm th nghim, Basket Pesado IMS chiết sut nhanh hơn Basket ca Rocket t 4-6 giây. Điu này cho phép Basrista xay mn hơn hoc đong thêm lượng cà phê giúp tăng body và đ ngt ca Espresso.

3/ ĐÁY BNG HAY LÕM

Phn đáy Basket phng hay lõm cũng s nh hưởng đến chiết xut theo nhng cách khác nhau. Trong hình phn đáy ca Basket IMS Pesado và VST bng và phù hp vi tamper phng (Flat Tamper) giúp tng cà phê được nén thành 1 khi đu hơn, do đó khi dòng nước đi qua s d chiết sut toàn b tng cà phê. Ngoài ra, IMS Basket cũng có các dòng Basket lõm phù hp vi các tamper li (Convex).  Mc đích chính tp trung dòng nước chiết sut  trung tâm cà phê nhiu hơn, gim thiu b channeling  rìa thành basket.


4/ CÓ RÃNH VÀ KHÔNG RÃNH

Mc đích chính ca rãnh giúp basket được gi cht trong tay pha, nhưng đi vi các dòng Precision Basket sau này thì đây là yếu t không bt buc. Vi basket không rãnh, bt cà phê s được nén hoàn toàn xung phn đáy và hn chế bt cà phê b dính li  rãnh.  


 
5/ Đ MA SÁT

 các dòng precision basket, đ ma sát gia b mt Basket vi nước hay cà phê khi chiết xut cũng được cân nhc. Vi Basket IMS Pesado, công ngh Electropolishing được s dng đ đánh bóng b mt basket thm chí bên trong tng l. Do đó b mt Basket tr nên mượt, sáng bóng hơn, làm gim đ ma sát khi dòng nước đi qua và các bt mn cà phê s không d b dính li. Điu này s giúp tăng hiu qu khi chiết xut.

 


Đây là 1 vài yếu t ci tiến ca Basket, cui cùng cũng vì mun vic chiết xut Espresso tr nên n đnh hơn. Hi vng bài viết này s giúp các bn hiu rõ và thêm trân trng  các dng c ca mình. Nếu có thc mc hay phn bin gì mi người c đ comment bên dưới nhé.

 Bài viết bi C và được h tr t hãng Pesado 58.5

Mi hình thc chia s, vui lòng ghi ngun trích dn t Barista weapons

Tham Kho

https://www.imsfiltri.com/foratura-ims/

https://pesado.com.au/products/pesado-filter-basket-24-5-18g

No comments:

Post a Comment