Thursday, June 16, 2022

CHIA SẺ KINH NGHIỆM ĐI THI VNBC PHẦN 1: GHI NHỚ BẢNG ĐIỂM VÀ NHỮNG LƯU Ý KHI ĐỌC LUẬT


Nếu bn là 1 người đam mê cà phê và thích chia s nim đam mê đó đến mi người trên sân khu thì nht đnh phi đc 3 phn trích t Workshop “CHIA S KINH NGHIM ĐI THI VNBC” t chc bi công ty Idocean và din gi Trn Hân - quán quân VNBC 2016 và 2017. Kiến thc được chia s đây không ch đúc kết t kinh nghim đi thi trong nhiu năm mà còn t nhng kiến thc cô tích lũy được t s kin Champions’ Hub by Victoria Arduino và Coaching Course ca Hidenori Izaki, nên nhng kiến thc này tht s vô giá.

[1. GHI NH BNG ĐIM VÀ NHNG LƯU Ý KHI ĐC LUT]

Ban giám kho là ai

Trước khi nghiên cu v bng đim bn cn nm thông tin ban giám kho (BGK) là ai vì giám kho đến t nhng nn văn hóa khác nhau s có kinh nghim v th nếm (Sensory) khác nhau, điu này s nh hưởng đến cách bn chn “Taste note” cho phn thi ca mình. Khi thi VNBC, s có 4 BGK th nếm, 2 BGK k thut và 1 trưởng BGK. Trưởng BGK s không có quyn quyết đnh đim s ca bn mà đóng vai trò là cán cân cân bng gia các BGK vi nhau (Thông thường chênh lch s nm trong khong t 0.5 – 1 đim), nếu gia các BGK chm chênh lch cao hơn, BGK trưởng s tác đng đ các BGK điu chnh đim li cho phù hp.

Trong cuc thi hàng năm, s có nhng phiên bn lut khác nhau ca năm đó và ca quc gia t chc thi, bn không th áp dng rp khuôn lut WBC thế gii ti Vit Nam vì s có nhng đim khác nhau. Do đó, khi thi cn cp nht đúng b lut s thi. Tiếp theo bn cn nm rõ và hc thuc bng đim, các đim s quan trng cn chú trng, các đim s cho không và din gii các thut ng trong bng đim.   

[I. GHI NH BNG ĐIM]

a. Bng Đim Th Nếm (Sensory)      

Trong bng đim th nếm s có nhng đim nhân h s mà bn cn lưu ý như Tactile (x4), Taste balance (x2) và Flavor Description (x3), điu này có nghĩa là 1 đim bn kiếm được, ví d vi Tactile s được nhân 4 và vi 4 giám kho thì 1 đim s được 16 đim, t đó bn đ ra chiến thut khi pha s nhn mnh yếu t nào trong ly cà phê ca mình. Ví d, các bn mun ti ưu hóa đim s Tactile, nên đ ý trong vic la chn ht cà phê, đ rang và công thc pha Espresso đ ti ưu hóa đim s Tactile, vì chênh nhau 1 đim phn này, bn s hơn thí sinh khác 16 đim. Ngoài ra, trong bng đim có nhng mc “Yes or No”, đây là phn đim d ly nên phi đt được, ví d như Crema: ly esrepsso ch cn có crema hay “Espresso Vessel used”: ch cn s dng ly bình thường đ ung Espresso là có đim…. Còn trong các mc có thang đim t 0 đến 6, bn cn đc k lut đ nm được như thế nào là Taste Balance, Flavor và Tactile… và nên tp trung vào tiêu chí nào. 1 lưu ý khi đi thi, thnh thong bn phi đánh đi, vì cà phê s thay đi thường xuyên tùy thuc vào các yếu t như degas, máy pha, máy xay, nước pha, thay đi v thi tiết, nhit đ đ m … ví d như nếu cà phê lúc thi không rõ Flavor, thì bn cn làm mi cách đ cn ti ưu yếu t Tactile, làm sao đ ly cà phê ca mình, có Body dày nht, mượt và hu vì d chu nht đ bù đp cho phn Flavor.

Bảng điểm thử nếm VNBC Ver 2019

b. Bng Đim K Thut (Technical)  

Đây là phn đim mà các bn bt buc phi ly trn vì rt d so vi bng đim th nếm, tương t các mc “Yes or No” như x nước trước khi lp cn hay lau Basket trước khi ly cà phê. Ngoài ra cũng s có phn đim t 0-6 ch yếu s liên quan đến v sinh, hao phí khi đong và n đnh trong thao tác nén, đim s này s phn ánh thói quen trong công vic hàng ngày ca Barista. Trong phn đim k thut tng cng có 71 đim, 1 quán quân thông thường s ly t 65-67 / 71 đim.    

Bảng điểm kỹ thuật VNBC Ver 2019

c. Bng Đim Ban Giám Kho Trưởng

Trưởng BGK s th nếm 1 hoc c 4 ly và gi cho đim s gia các giám kho không quá chênh lch, do đó cuc thi này luôn mang tính công bng, và bn hoàn toàn có th kiến ngh v đim s ca mình. S có 1 bui Briefing rt quan trng sau khi thi xong, vì trong bui này, giám kho s tr li nhng thc mc v  tt c nhng gì có trong bng đim, hướng dn làm sao đ thi tt hơn vào năm sau. 

Bảng điểm Trưởng Ban giám khảo Ver 2019

[II. NHNG LƯU Ý KHI ĐC LUT]

a. Phiên Bn Lut Đang S Dng

Các thí sinh nên đc rõ lut và nm được mình đang s dng b lut nào, năm nào Quc gia nào vì mi khu vc s có nhng b lut khác nhau tùy thuôc vào Barista đó, do đó lut thế gii có th khác lut Vit Nam, do đó cn tìm hiu b lut ca Viet Nam National Barista Championship (VNBC) vì nếu không rõ lut s b tr đim hoc b loi rt oan ung. Ví d, lut thế gii không yêu cu rót nước sau khi bt đu nhưng lut Vit Nam thì có hoc trong vic sp xếp bàn thi đu, lut Vit Nam quy đnh ch chm đim ly cà phê được đt đúng trên 1 bàn ca BGK thay vì bt kỳ bàn nào cũng được như lut thế gii.   


b. Nhng Điu Lut Không Được

Thí sinh cn nm nhng điu lut không được vi phm dù rt đơn gin như ly phi khô khi đt trên máy hoc ca đánh sa trên bàn cũng phi khô và không có gì trong.

c. Đnh Nghĩa Tng Yếu T Trong Bng Đim.

Bn cn nm rõ và hc thuc nhng tiêu chí trong bng đim. Càng nm rõ, càng có ích cho các bn trong vic đ ra các chiến thut hp lý trước và trong khi thi. Ví d, “Taste Balance” nghĩa là các v chua ngt đng hòa quyn vi nhau to ra cm giác d chu. 1 điu lưu ý, trong bng đim “Taste Balance” s được chm da theo cht lượng ch không phi cường đ. Nghĩa là “Acidity” và “Bitterness” có th được đánh giá “High” nhưng không có nghĩa bn s b đim thp, nếu 2 yếu t này mang tính tích cc và hòa hp vi “Sweetness” đim ca bn trong phn “Taste Balance” s rt cao. 

Kết thúc phần 1, BW hi vọng giúp bạn nhận ra tầm quan trọng của việc nghiên cứu kỹ thể lệ và luật và từ đó đề ra những chiến thuật hợp lý khi đi thi. Hẹn các bạn ở phần 2 [TÌM KIM HT CÀ PHÊ và QUÁ TRÌNH CHUN B]

Bài viết  bi C tóm tt t Workshop “CHIA S KINH NGHIM ĐI THI VNBC” dưới s đng ý ca Trn Hân và công ty Idocean, mi chia s vui lòng ghi rõ ngun.

No comments:

Post a Comment